71 203-00-50
ЭМИССИЯ РИСОЛАСИ
Дата раскрытия: 01.06.2020   
Дата опубликования модератором*: 02.06.2020   
1 ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ:
Тўлиқ "O'zsuvta'minot" aksiyadorlik jamiyati
Қисқартирилган: "O'zsuvta'minot" AJ
Биржа тикери номи: Маълумот йўқ
2 БОҒЛАНИШ
Жойлашган ери: Toshkent shahri, Yunusobod tumani, NIYOZBEK YO'LI KO'CHASI, 1-UY
Почта манзили:
Электрон почта манзили: info@uzsuv.uz
Расмий веб-сайт: www. uzsuv.uz
3Ташкилот хақида қўшимча маълумот
Уполномоченный государственный регистрирующий орган выпуска ценных бумагЎзбекистон Республикаси Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги
Регистрационный номерRU 101P0910T3
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг25.05.2020 qbk
Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг)- taʼsischiligidagi masʼuliyati cheklangan jamiyatlarining faoliyatini muvofiqlashtirib borish, ularning moddiy-texnik bazasini rivojlantirib borilishini taʼminlash; - pudrat ishlari bajarilishida innovatsiya joriy etilishini, zamonaviy va energiya tejovchi texnologiyalardan hamda yangi turdagi qurilish materiallaridan samarali foydalanishni tashkil etish; - ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq hamda belgilangan standartlarga, qurilish normalari va qoidalariga rioya qilgan holda tasdiqlangan loyihada nazarda tutilgan qurilish-montaj, maxsus va ishga tushirish-sozlash ishlarini oʼz vaqtida va sifatli bajarilishini tashkil etish; - taʼsischiligidagi masʼuliyati cheklangan jamiyatlari tomonidan tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlariga asosan qurilish ishlari yakunlangan obʼektlarni yaxlit holda buyurtmachiga belgilangan muddatda va sifatli topshirilishini tashkil etish; - suv taʼminoti va kanalizatsiya tizimini yanada yaxshilash va ichimlik suvidan oqilona foydalanish, suv taʼminoti va kanalizatsiya obʼektlarini qurish, rekonstruktsiya qilish, avariyalarni oʼz vaqtida bartaraf etish va boshqa koʼzda tutilmagan xizmatlarni amalga oshirishda taʼsischiligidagi masʼuliyati cheklangan jamiyatlari ishtirokini tashkil etish; - suv taʼminoti va kanalizatsiya xizmatlari boʼyicha yagona buyurtchasi vazifasini amalga oshirish; - suv taʼminoti va kanalizatsiya xizmatlari uchun toʼlovlarning toʼliqligi va oʼz vaqtida amalga oshirilishini taʼminlash; - aholining, ayniqsa qishloq joylardagi aholining toza ichimlik suvi bilan taʼminlanishini yaxshilash boʼyicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish; - suv taʼminoti va kanalizatsiya sohasida hisobga olish hamda monitoring qilishni taʼminlaydigan zamonaviy axborot va resurs tejovchi texnologiyalarni joriy etish, respublikadagi barcha isteʼmolchilarni ichimlik suvini hisobga oluvchi zamonaviy asboblar bilan jihozlash; - suv taʼminoti va kanalizatsiya korxonalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, ularni zamonaviy uskunalar, mashinalar, mexanizmlar, taʼmirlash-foydalanish va oʼlchov texnikasi bilan jihozlash; - suv olish, kanalizatsiya inshootlari hamda suv tarmoqlarining yangilarini qurish, mavjudlarini qayta tiklash va rekonstruktsiya qilish; - belgilangan talablarga muvofiq suvning sifatli boʼlishini taʼminlash, ishlab chiqarish jarayoniga energiya hamda suvni tejaydigan texnologiyalar va uskunalarni tatbiq etish; - suv taʼminoti va kanalizatsiya korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy barqarorligini taʼminlash uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, ular tomonidan koʼrsatiladigan xizmatlarga narx shakllantirish tartibini takomillashtirish; - suv taʼminoti va kanalizatsiya sohasi mutaxassislarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini ilgʼor xorijiy tajriba asosida takomillashtirish. - jamiyat taʼsischiligidagi masʼuliyati cheklangan jamiyatlarining statistik, buxgalteriya va moliyaviy hisobotlarini tahlil qilib borish; - jamiyat taʼsischiligidagi masʼuliyati cheklangan jamiyatlarining moliyaviy faoliyatini tahlil qilish, bajarilgan ishlari uchun moliyalashtirilgan mablagʼlaridan samarali va maqsadli foydalanishni tashkil etish hamda doimiy monitoringini olib borish; - jamiyat taʼsischiligidagi masʼuliyati cheklangan jamiyatlarining debitor va kreditor qarzdorliklarini, shu jumladan, ish haqi, soliq va boshqa qarzdorliklar oʼz muddatlarida qoplanishini nazorat qilish; - jamiyatni va taʼsischiligidagi masʼuliyati cheklangan jamiyatlarini malakali kadrlar bilan butlanganlik darajasini muntazam monitoring qilib borish, ularni malakasini oshirish boʼyicha tegishli tashkiliy tadbirlar belgilash; - jamiyat taʼsischiligidagi masʼuliyati cheklangan jamiyatlari tomonidan bajarilayotgan loyihalarning boshqarilishini, texnik kuzatilishini va nazoratini taʼminlaydi; - moliyalashtirishning kelishilgan jadvalini hisobga olgan, buning uchun zarur boʼlgan barcha hujjatlarni moliyalashtiruvchi organga taqdim etgan holda oʼz vaqtida moliyalashtirilish choralarini koʼradi; - buxgalteriya, tezkor va statistika hisobini yuritadi, tasdiqlangan shakllarga muvofiq faoliyat turlari boʼyicha hisobotlarni belgilangan tartibda tegishli organlarga taqdim etadi hamda ularni ishonchliligini nazorat qiladi; - taʼsischiligidagi masʼuliyati cheklangan jamiyatlarining texnika, avtotransport va mashina-mexanizmlar bilan qayta jihozlash, texnik jihatdan mukammal ichimlik suv va kanalizatsiya korxonalariga aylantirish, ilgʼor qurilish texnologiyalarini va yangi qurilish materiallarini hamda asbob-anjomlarini ishlab chiqarishga joriy etish ishlarini tashkil etish; - taʼsischiligidagi masʼuliyati cheklangan jamiyatlarining material-texnik resurslarni, elektroenergiyasini, yoqilgʼi-moylash materiallarini oqilona va tejamkorlik bilan ishlatish yuzasidan tadbirlarni amalga oshirilishini tashkillashtirish; - ichimlik suv taʼminoti va kanalizatsiya sohasiga davlat-xususiy sheriklikni tadbiq etish, sohaga ilgʼor xorijiy tajribani bosqichma-bosqich joriy qilish va amalga oshirilgan loyihalarni monitoring qilish; - Jamiyatning halqaro hamkorligi va tashqi iqtisodiy aloqalarini kengaytirish, marketing tadqiqotlarini uyushtirish, tashqi va ichki bozorlarda ularning raqobatbardoshligini oshirish masalalarini hal etishga ko’maklashish; - iqtisodiy munosabatlarni o’rnatishning asosiy tamoyillari, qoidalari va uslublarini ishlab chiqish; - Jamiyat xodimlari uchun ijtimoiy sharoit yaratish va ta’minlash. - Jamiyat xodimlarini tanlash va joylashtirish, kasbiy o’sish sharoitlari, mas’uliyat, rag’batlantirish darajasi va ijtimoiy muhofaza qilish tizimlarini belgilash; - Jamiyatning ehtiyojlaridan kelib chiqib kadrlarni o’qitish tizimini tashkil etish; - mutaxassislarni respublika va xorijiy mamlakatlar o’quv muassasalari va korxonalarida tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishni, shuningdek ularning ish o’rganishlarini (stajirovkalarini) ta’minlash; - kadrlar siyosatini samarali olib borish; - Jamiyatda korporativ etika qoidalariga rioya qilish. Jamiyat qonunda ta'qiqlanmagan boshqa turdagi faoliyat bilan shug‘ullanishga haqli. Jamiyat belgilangan tartibda tashqi iqtisodiy faoliyat olib boradi.
Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки. Привести его короткое описаниенет
4Қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги қарорга мувофиқ қимматли қоғозларни чиқариш ва жойлаштириш
тип акций выпускаоддий
количество акций выпуска2 307 892 249 (икки миллиард уч юз етти миллион саккиз юз тўқсон икки минг икки юз қирқ тўққиз) дона
номинальная стоимость акции выпуска, сум1 000 (бир минг) сўм;
общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум2 307 892 249 000 (икки триллион уч юз етти миллиард саккиз юз тўқсон икки миллион икки юз қирқ тўққиз минг) сўм;
права, предоставляемые каждой акцией выпускажамият акциядорларининг реестрига киритилиш; депо ҳисобварағидан ўзига тааллуқли кўчирма олиш; жамият фойдасининг бир қисмини дивидендлар тарзида олиш; жамият тугатилган тақдирда ўзларига тегишли улушга мувофиқ мол-мулкнинг бир қисмини олиш; акциядорларнинг умумий йиғилишларида овоз бериш орқали Жамиятни бошқаришда иштирок этиш; жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти натижалари тўғрисида тўлиқ ва ишончли ахборотни белгиланган тартибда олиш; олган дивидендини эркин тасарруф этиш; қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органида, шунингдек судда ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш; ўзига етказилган зарарнинг ўрни қопланишини белгиланган тартибда талаб қилиш; ўз манфаатларини ифодалаш ва ҳимоя қилиш мақсадида уюшмаларга ва бошқа нодавлат нотижорат ташкилотларига бирлашиш; қимматли қоғозларни олишда зарар кўриш, шу жумладан бой берилган фойда эҳтимоли билан боғлиқ таваккалчиликларни суғурта қилиш ҳуқуқига эга. Шунингдек акциядорлар қонун ҳужжатларига ва Жамият уставига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин
способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещениеУшбу чиқарилишдаги акциялар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 26 ноябрдаги ПФ-5883-сонли Фармони ва ПҚ-4536-сонли Қарори ижросини таъминлаш мақсадида Давлат активларни бошқариш агентлиги томонидан қабул қилинган 2020 йил 9 мартдаги 3к-ПО-сонли “Ўзсувтаъминот” акциядорлик жамиятини ташкил этиш тўғрисида”ги буйруққа асосан ёпиқ обуна усулида 100 фоиз давлат улуши сифатида Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигига жойлаштирилади.
дата начала размещения акцийАкцияларнинг бирламчи чиқарилиши тўғрисидаги қарор давлат рўйхатига олинган сана.
дата окончания размещения акцийУшбу чиқарилишдаги энг охирги акция жойлашган сана, лекин Жамият давлат рўйхатига олинган санадан 365 кундан ошмаслиги лозим.
порядок размещения акцииУшбу чиқарилишдаги акциялар “Ўзсувтаъминот” акциядорлик жамияти ва Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги ўртасида биржадан ташқари уюшмаган қимматли қоғозлар бозорида тўғридан-тўғри битим тузиш ва Қимматли қоғозларнинг марказий депозитарийсида рўйхатдан ўтказиш йўли билан жойлаштирилади. Ушбу чиқарилишдаги акцияларни жойлаштиришга андеррайтерларни жалб қилиш кўзда тутилмаган.
цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпускаУшбу чиқарилишдаги акциялар номинал қийматда, яъни 1 000 (бир минг) сўмдан жойлаштирилади.
условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акцийУшбу чиқарилишдаги акциялар учун тўлов Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 26 ноябрдаги ПФ-5883-сонли Фармони ва ПҚ-4536-сонли Қарори ҳамда Давлат активларни бошқариш агентлигининг 2020 йил 9 мартдаги 3к-ПО-сонли “Ўзсувтаъминот” акциядорлик жамиятини ташкил этиш тўғрисида”ги буйруғига асосан қуйидаги масъулияти чекланган жамиятларнинг давлат улушини номинал қиймати бўйича топшириш йўли билан амалга оширилади: Т/р “Ўзсувтаъминот” АЖ устав капиталига давлат улушлари бериладиган хўжалик жамиятлар номи Устав капитали миқдори (сўм) “Ўзсувтаъминот” АЖ устав капиталига бериладиган улуш миқдори (фоиз) 1 “Андижон сув таъминот” МЧЖ 85 559 585 358,0 100,0 2 “Бухоро сув таъминот” МЧЖ 155 676 595 071,84 100,0 3 “Дамхўжа сув таъминоти” МЧЖ 12 235 157 105,00 100,0 4 “Жиззах сув таъминоти” МЧЖ 247 705 227 600,00 100,0 5 “Қашқадарё сув таъминоти” МЧЖ 22 017 122 059,00 100,0 6 “Қорақалпоқ сув таъминот” МЧЖ 463 953 147 268,00 100,0 7 “Навоий сув таъминот” МЧЖ 204 554 400 000,00 100,0 8 “Наманган сув таъминоти” МЧЖ 67 000 301 120,00 100,0 9 “Самарқанд сув таъминоти” МЧЖ 299 500 021 000,00 100,0 10 “Сирдарё сув таъминоти” МЧЖ 302 096 577,00 100,0 11 “Сурхондарё сув таъминот” МЧЖ 119 559 778 978,00 100,0 12 “Чимган-Чорбоғ” МЧЖ 16 025 590,27 100,0 13 “Тошкент сув таъминоти” МЧЖ 89 103 273 810,00 100,0 14 “Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ 188 294 512 422,21 100,0 15 “Фарғона сув таъминоти” МЧЖ 201 979 392 118,42 100,0 16 “Хоразм сув таъминоти” МЧЖ 150 435 613 170,00 100,0 Жамият устав капиталига берилаётган активлар ва жамият устав капитали ўртасидаги 247,74 сўм (икки юз қирқ етти сўм етмиш тўрт тийин) фарқ жамиятнинг кейинги акциялар чиқарилувида давлат улушини шакллантиришда ҳисобга олинади. Ушбу чиқарилишдаги акциялар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 26 ноябрдаги ПФ-5883-сонли Фармони ва ПҚ-4536-сонли Қарори ижросини таъминлаш мақсадида Давлат активларни бошқариш агентлиги томонидан қабул қилинган 2020 йил 9 мартдаги 3к-ПО-сонли “Ўзсувтаъминот” акциядорлик жамиятини ташкил этиш тўғрисида”ги буйруққа асосан ёпиқ обуна усулида 100 фоиз давлат улуши сифатида Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигига жойлаштирилади.
орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия“Ўзсувтаъминот” акциядорлик жамияти ягона таъсисчисининг 1-сонли қарори билан
любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акцийУшбу чиқарилишдаги акцияларни олинишига нисбатан Жамият уставида чеклашлар мавжуд эмас. Ушбу чиқарилишдаги акциялар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 26 ноябрдаги ПФ-5883-сонли Фармони ва ПҚ-4536-сонли Қарори ижросини таъминлаш мақсадида Давлат активларни бошқариш агентлиги томонидан қабул қилинган 2020 йил 9 мартдаги 3к-ПО-сонли “Ўзсувтаъминот” акциядорлик жамиятини ташкил этиш тўғрисида”ги буйруққа асосан ёпиқ обуна усулида 100 фоиз давлат улуши сифатида Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигига жойлаштирилади.
налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциямйук
цель выпуска акцийУшбу чиқарилишдаги акциялар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 26 ноябрдаги ПФ-5883-сонли Фармони ва ПҚ-4536-сонли Қарори ижросини таъминлаш мақсадида Давлат активларни бошқариш агентлиги томонидан қабул қилинган 2020 йил 9 мартдаги 3к-ПО-сонли “Ўзсувтаъминот” акциядорлик жамиятини ташкил этиш тўғрисида”ги буйруққа асосан ёпиқ обуна усулида 100 фоиз давлат улуши сифатида Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигига жойлаштирилади.
Условия предстоящего выпуска облигаций в обращениеЖамият томонидан корпоратив облигациялар чиқарилмаган ва жойлаштирилмаган.
В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумагиУшбу чиқарилишдаги акциялар учун тўлов Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 26 ноябрдаги ПФ-5883-сонли Фармони ва ПҚ-4536-сонли Қарори ҳамда Давлат активларни бошқариш агентлигининг 2020 йил 9 мартдаги 3к-ПО-сонли “Ўзсувтаъминот” акциядорлик жамиятини ташкил этиш тўғрисида”ги буйруғига асосан қуйидаги масъулияти чекланган жамиятларнинг давлат улушини номинал қиймати бўйича топшириш йўли билан амалга оширилади: Т/р “Ўзсувтаъминот” АЖ устав капиталига давлат улушлари бериладиган хўжалик жамиятлар номи Устав капитали миқдори (сўм) “Ўзсувтаъминот” АЖ устав капиталига бериладиган улуш миқдори (фоиз) 1 “Андижон сув таъминот” МЧЖ 85 559 585 358,0 100,0 2 “Бухоро сув таъминот” МЧЖ 155 676 595 071,84 100,0 3 “Дамхўжа сув таъминоти” МЧЖ 12 235 157 105,00 100,0 4 “Жиззах сув таъминоти” МЧЖ 247 705 227 600,00 100,0 5 “Қашқадарё сув таъминоти” МЧЖ 22 017 122 059,00 100,0 6 “Қорақалпоқ сув таъминот” МЧЖ 463 953 147 268,00 100,0 7 “Навоий сув таъминот” МЧЖ 204 554 400 000,00 100,0 8 “Наманган сув таъминоти” МЧЖ 67 000 301 120,00 100,0 9 “Самарқанд сув таъминоти” МЧЖ 299 500 021 000,00 100,0 10 “Сирдарё сув таъминоти” МЧЖ 302 096 577,00 100,0 11 “Сурхондарё сув таъминот” МЧЖ 119 559 778 978,00 100,0 12 “Чимган-Чорбоғ” МЧЖ 16 025 590,27 100,0 13 “Тошкент сув таъминоти” МЧЖ 89 103 273 810,00 100,0 14 “Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ 188 294 512 422,21 100,0 15 “Фарғона сув таъминоти” МЧЖ 201 979 392 118,42 100,0 16 “Хоразм сув таъминоти” МЧЖ 150 435 613 170,00 100,0 Жамият устав капиталига берилаётган активлар ва жамият устав капитали ўртасидаги 247,74 сўм (икки юз қирқ етти сўм етмиш тўрт тийин) фарқ жамиятнинг кейинги акциялар чиқарилувида давлат улушини шакллантиришда ҳисобга олинади.
Доля ценных бумаг выпуска, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска)-
Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимсяУшбу акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилган тақдирда, жамият томонидан акциялар учун олинган тўлов воситалари, амалга ошмаган деб топилган кундан бошлаб ўн кунлик муддатда, белгиланган тартибда қайтарилади.
Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, а также данные о лицензии на осуществление соответствующей деятельностиЖамият акцияларига бўлган ҳуқуқларни ҳисобини юритиш Қимматли қоғозларнинг марказий депозитарийси томонидан амалга оширилади. Қимматли қоғозларнинг марказий депозитарийси тўғрисида маълумот: Тўлиқ номи: “Қимматли қоғозларнинг марказий депозитарийси” давлат унитар корхонаси; Ташкилий ҳуқуқий шакли: Давлат унитар корхонаси; Жойлашган жойи: Тошкент шаҳри, Мирзо-Улуғбек тумани, Мустақиллик шоҳкўчаси 107-уй; Почта манзили: 100170, Тошкент шаҳри, Мирзо-Улуғбек тумани, Мустақиллик шоҳкўчаси 107-уй; Телефон: (+998 71) 267-37-42, факс: (+998 71) 267-35-92. e-mail: info@deponet.uz, вэб манзили: www.deponet.uz.
Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумагиЖамият акцияларига бўлган ҳуқуқларни ҳисобини юритиш Қимматли қоғозларнинг марказий депозитарийси томонидан амалга оширилади. Қимматли қоғозларнинг марказий депозитарийси тўғрисида маълумот: Тўлиқ номи: “Қимматли қоғозларнинг марказий депозитарийси” давлат унитар корхонаси; Ташкилий ҳуқуқий шакли: Давлат унитар корхонаси; Жойлашган жойи: Тошкент шаҳри, Мирзо-Улуғбек тумани, Мустақиллик шоҳкўчаси 107-уй; Почта манзили: 100170, Тошкент шаҳри, Мирзо-Улуғбек тумани, Мустақиллик шоҳкўчаси 107-уй; Телефон: (+998 71) 267-37-42, факс: (+998 71) 267-35-92. e-mail: info@deponet.uz, вэб манзили: www.deponet.uz.
Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах)Ушбу чиқарилишдаги акцияларни жойлаштиришга андеррайтерларни жалб қилиш кўзда тутилмаган.
Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг. Информация о печатных изданиях, где будут размещены услУшбу чиқарилишдаги акциялар “Ўзсувтаъминот” акциядорлик жамияти ва Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги ўртасида биржадан ташқари уюшмаган қимматли қоғозлар бозорида тўғридан-тўғри битим тузиш ва Қимматли қоғозларнинг марказий депозитарийсида рўйхатдан ўтказиш йўли билан жойлаштирилади.
Основные места продажи ценных бумагУшбу чиқарилишдаги акциялар “Ўзсувтаъминот” акциядорлик жамияти ва Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги ўртасида биржадан ташқари уюшмаган қимматли қоғозлар бозорида тўғридан-тўғри битим тузиш ва Қимматли қоғозларнинг марказий депозитарийсида рўйхатдан ўтказиш йўли билан жойлаштирилади.
Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумагУшбу чиқарилишдаги акциялар “Ўзсувтаъминот” акциядорлик жамияти ва Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги ўртасида биржадан ташқари уюшмаган қимматли қоғозлар бозорида тўғридан-тўғри битим тузиш ва Қимматли қоғозларнинг марказий депозитарийсида рўйхатдан ўтказиш йўли билан жойлаштирилади.
5Таваккалчилик факторларининг батафсил таҳлили
Факторы риска-
Экономические (подверженность сферы деятельности эмитента инфляции, влияние ставки рефинансирования на формирование оборотных средств предприятия и т. д.)-
Конкуренции (наличие в отрасли предприятий, выпускающих аналогичную продукцию по более низким ценам)-
Социальные (отсутствие в данном регионе необходимых специалистов, влияние возможного сокращения численности работающих на обстановку в регионе, влияние на бюджет предприятия содержания объектов социал-
Технические (износ части оборудования и т. п.)-
Экологические (возможное закрытие предприятия из-за нарушения экологических нормативов и т. д.)-

Порталда жойлаштирилиган маълумотларнинг ҳақиқийлиги ва тўлалигига эмитентнинг ўзи жавобгар

   1846    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)

Воқеялар

Дш Сш Чш Пш Жм Шн Як
Умумий статистика
 • Жами эмитентлар сони
  622
 • Ахборот ошкор қилган эмитентлар сони
  725
 • Жами ошкор қилинган ахборотлар сони
  38989
 • Муҳим фактлар
  28738
 • Эмиссия рисолалари
  159
 • Чорак ҳисоботлар
  7871
 • Йиллик ҳисоботлар
  2221
 • Уставлар
  1263